ชาวเขา

posted on 23 Jan 2010 01:12 by thejob

การแสดงที่เกี่ยวกับชาวเขา

 

ระบำเก็บใบชา

เป็นระบำที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่อาศัยอยู่ตอนเหนือ
ของไทยลักษณะการแสดง  สะท้อนให้เห็นกรรมวิธีในการเก็บใบชา เริ่มตั้งแต่
เช้าตรู่ ออกเดินทางไปเก็บใบชาตามไหล่เขา นำมาเลือกใบและผึ่งแดด ขณะที่รอ
ให้ใบชาแห้งต่างก็รื่นเริงสนุกสนา จวบจนเวลาเย็นจึงเก็บใบชาและ เดินทาง
กลับสู่ที่พัก ผู้แสดงจะแต่งกายเลียนแบบชาว
เข

ระบำชาวเขา 2 เผ่า

ระบำชาวเขา 2 เผ่า เป็นการแสดงที่นำเอาการเต้นของชาวเขา 2 เผ่า คือ เผ่าลีซอ และเผ่าอีก้อ (อาข่า) มาประดิษฐ์เป็นท่ารำที่สวยงาม แสดงให้เห็นถึงอารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน ถึงแม้จะเป็นที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถแสดงร่วมกันได้

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงประสมของเครื่องดนตรีพื้นเมืองเหนือ ซึ่งประกอบด้วย สะล้อ ซึง ปี่งุม และปี่ของชาวเขา
การแต่งกายของผู้แสดง แต่งแบบชาวเขาเผ่าอี้ก้อ คือนุ่งกระโปรงสีดำและเสื้อสีดำ แต่งเสื้อด้วยสีสันต่าง ๆ และแต่งแบบลีซอ คือใส่กระโปรงยาวสีฟ้า คลุมทับกางเกงขาสามส่วน
สีดำ

 

Comment

Comment:

Tweet