นักหาแร่

posted on 23 Jan 2010 01:19 by thejob

 

 

ระบำร่อนแร่ เป็นการแสดงประกอบท่าทางขั้นตอนการประกอบอาชีพของชนชาวภาคใต้ที่ออกจากบ้านไปหาแร่ ร่อนแร่ และ ตากแร่ แล้วพากันกลับบ้าน การแต่งกายจะแต่งกายแบบพื้นเมือง ในมือถืออุปกรณ์ในการร่อนแร่ ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน เครื่องดนตรี ประกอบการแสดง ได้แก่ ตะโพน รำมะนา ระนาดเอก ฉิ่ง กลองตุ๊ก บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ ตะลุงชาตรี อาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากร เป็นผู้ประดิษฐ์ทำนองเพลง นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ

 

 

Comment

Comment:

Tweet